فرمت نگارش مقالات

 

پژوهشگران عزیز بایستی توجه داشته باشند مقالات خود را بر اساس فرمت همایش تنظیم و ارسال نمایند.

 

در صورت عدم تنظیم بر اساس فرمت، دبیرخانه هیچگونه مسئولیتی ندارد و عواقب بر عهده نویسندگان خواهد بود.

 

برای دانلود فرمت فارسی و یا انگلیسی نگارش مقالات، کافیست بر روی تصاویر ذیل کلیک کنید.

 

 

 

فرمت فارسی نگارش مقاله (WORD-PDF)

AEG

 

AEG

 

 

 

 

فرمت انگلیسی نگارش مقاله (WORD-PDF)

AEG

 

AEG

 

 


" دومین همایش بین المللی تدبیر علوم کشاورزی، محیط زیست، جغرافیا و انرژی پایدار " در آبان ماه سال 1401 و پس از برگزاری موفق نخستین دوره این همایش در اردیبهشت ماه 1398 در شهر مشهد مقدس برگزار خواهد شد.
لذا از کلیه اساتید، محققان، پژوهشگران، کارمندان، دانشجویان، مراکز علمی، ادارات، سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی جهت همکاری در این رویداد بزرگ علمی دعوت بعمل می آید.

HSE , GIS , RS , ISI , ISC , agriculture , water crisis , Tourism , Energy , Natural resources , environment ,Geography
1
کنفرانس جو