جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۸
سپاس و قدردانی بابت همراهی
1398/03/07

 

 

 

جناب آقای دکتر وحید مغانی بیله از بیله سوار

جناب آقای حسین ایمانی پور از بیرجند

جناب آقای محمد قربانزاده از ارومیه

جناب آقای مهدی حسین پور از ارومیه

سرکارخانم دکترفرزانه محمدپور از نی ریز

جناب آقای دکتر مهدی بهروش از تهران

جناب آقای دکتر سعید بخشی پور از رشت

جناب آقای دکتر مهدی سالمی از اهواز

جناب آقای سید امید محمودی از قاین

جناب آقای سید حسام الدین ایوبی از قاین